256-1155

ספר שו"ת משה האי"ש דפוס צוקערמאן, ירושלים, תרס"ט 1909
ר' חיים משה אלישר

Sefer Sheelot Utshuvot Moshe Ha'Ish, Zukermann press, Jlm., 5669 1909R' Haim Moshe Elishar

Start Price: $50