256-1206

יומן בגרמנית בעניין הרצאות על יהדות וספרות יהודית שניתנו בפני קהל (בעיקר יהודי) וברדיו, 21.9.1929-7.4.1932

Diary in German of lectures about Judaism and jewish literature given in front of mostly jewish audience and on the radio, 21.9.1929-7.4.1932

Start Price: $40