256-1278

שני פריטי נייר אנטי נאציים גליון תווים אנטי נאצי עם קריקטורה על הכריכה Adolf words and music by Annette Mills, printed in England ודף מתקפל עם 4 חזירים, "איפה החזיר החמישי", הולנד, מלחמת העולם השניה

Two ant-Nazi paper items, anti-Nazi sheet music with a caricature on the cover Adolf , words and music by Annette Mills, printed in England, and an folding sheet with four pigs "Where is the fifth pig", Holland, WWII

Start Price: $60