256-1280

לא רעל, טיוטא במכונת כתיבה עם תיקוני כתב יד רבים, גרמנית, חיפה, שנות ה-40 Arnold Zweig, Kein Gift tipecoriten wiith handwritten corrections, 10 pages
ארנולד צוויג

Kein Gift tipecoriten wiith handwritten corrections, 10 pagesArnold Zweig

Start Price: $300