256-1285

צילום, דיוקן אישה צעירה עם צביעת יד קלה, 7.5X5.5

Photograph, portrait of a young woman, lightly hand colored, 7.5x5.5

Start Price: $25