256-1416

מכתביה עתיקה עם תאים למעטפות ונייר, קסת פורצלן (אחת מתוך שתים), 19X23X34 ס"מ

Large writing case with compartments for envelopes and paper, porcelain inkwell (one of two), 19X23X34 cm

Start Price: $60 Sold for: $95