256-1417

קסת דיו מפורצלן, המכסה צורת בני אצולה יושבים ליד שולחן עם כלי לחול, הכלי לדיו חסר (שחזור גס)

Porcelain inkwell, lid in the shape of nobility seated at a desk with a pot for sand, the inkpot is missing, (crude reconstruction)

Start Price: $30