256-1418

מכתביה עשויה עץ עם תאים למעטפות, מגירה, שתי קסתות דיו ומיבש דיו, 30X25.5 ס"מ, גובה 32.5 ס"מ

Wooden writing case, with compartments for envelopes, a drawer, two inkwells and an ink blotter, 30x25.5 cm, height 32.5 cm

Start Price: $90 Sold for: $95