256-2026

שטר 1952 ע"ס לירה ישראלית אחת מצב K-VG
בנק לאומי לישראל בע"מ

Banknote 1952 IU one Israeli Lira, K-VGBank Leumi L'Israel

Start Price: $25