256-2027

ארבעה שטרות, 1968: 5 ל"י XF-UNC מ שחור, 10 ל"י XF-UNC מ.שחור, 50 ל"י XF-UNC מ. כחול, 100 ל"י XF מספר קטן
בנק ישראל

Four Banknotes, 1968: 5 Li XF-UNC, black "Mem", 10 Li XF-UNC black "Mem", 50 Li Xf-UNC blue "Mem", 100 Li XF small numberBank of Israel

Start Price: $40