256-2028

חמישה שטרות: חצי ל"י 1/א, XF-UNC, לירה אחת 8/פ, XF-UNC, חמש ל"י XF-UNC N/2, עשר ל"י, Fine נקודות חלודה, 1'/ט, 50 ל"י VG-Fine חלודה 1/פ ירוק
בנק ישראל 1958-1960

Five Banknotes: half LI 1/Alef XF-UNC, one Lira 8/Pe XF-UNC, five LI N/2 XF-UNC, Ten Li Fine foxing dots, 1/Tet, 50 Li VG-Fine foxing 1/Pe greenBank of Israel

Start Price: $25