256-2029

חמישה שטרות, 1973-1975 ע"ס 5,10,50,100,500 ל"י, מצבים XF-UNC
בנק ישראל

Five banknotes, 1973-1975, IAO 5, 10, 50, 100,500 IL, XF-UNC conditionBank of Israel

Start Price: $40