256-2030

שטר ע"ס 500 מיל, 1940, VG
בנק אנגלו פלשתינה בע"מ

Banknote IAO 500 mil, 1940, VGAnglo-Palestine Bank

Start Price: $25 Sold for: $25