256-2032

שלושה שטרות 1958, ע"ס חצי, 1, ו-5 ל"י, מצב UNC
בנק ישראל

Three banknotes, 1958, IAO 1/2, 1 and 5 IL, UNC conditionsBank of Israel

Start Price: $25