256-2034

שני שטרות 1968, ע"ס 5, 10 ל"י מצבים VG-Fine
בנק ישראל

Two banknotes, 1968, IAO 10 IL, VG-Fine conditionBank of Israel

Start Price: $25