256-2055

אלבום עם 23 דפי מזכרת דואר ישראל 1989-2003

Album with 23 Souvenir leafs, Israel Postal Service 1989-2003

Start Price: $70