256-2069

לוט של קונטרסים booklets של דואר ישראל: תירות בישראל, ציפורי ישראל, אתרי מורשת עולמית, ירושלים, מדור לדור, מגדלי שעון עותמאנים בישראל, תיבת נח, תל אביב ראשית של עיר, עגורית הדוורית וידידיה באגמון החולה

Lot of booklets of the Israeli postal service: Tourism in Israel, Birds of Israel, World Heritage Sites, Jerusalem, From Generation to Generation, Ottoman Clock Towers in Israel, Noah's Ark, Tel Aviv the Beginnings of a City

Start Price: $180