256-2099

פלק ברונזה, מגדל דוד ע"פ מורו, בצלאל

Bronze plaque, Tower of David after Moro, Bezalel

Start Price: $30