256-2100

ארבעה בתי מזוזה, בצלאל ירושלם (שנים מוכספים)

Four Mezuza cases, Bezalel, Jerusalem (two silvererd)

Start Price: $60 Sold for: $80