256-2103

פלק, דיוקן יהודי תימני 70X50
מ. מורו, בצלאל

Plaque, portrait of a Yemenite jew, 70X50M. Moro, Bezalel

Start Price: $40 Sold for: $45