256-2104

ליטוגרפיה צבעונית, גברת 51X33
רפאל שלם, בצלאל ירושלם

Colored Lithograph, a lagy, 51X33Raphael Shalem, Bezalel

Start Price: $90