256-2105

שלושה גליונות בולי קק"ל 1937 מגן דוד בעיצובו של יוסף בודקו (בצלאל), כל גליון 16 בולים: 30 פר' כחול, 50 פר שחור, ו60 פר כתום

Three sheets of JNF stamps, 1937, Magen David designed by Joseph Budko (Bezalel), each sheet 16 stamps, 50 black, 60 orange

Start Price: $40 Sold for: $40