256-2179

קופת "יום הסרט" של הקק"ל שנות ה-20 17.5X5.5X13.2

JNF donation box for "Ribbon day", the 1920's
17.5X5.5X13.2

Start Price: $800 Sold for: $800