256-2202

לוח ארץ ישראל לשנת התרס"ז נערך ע"י אברהם משה לונץ, שנה שתים עשרה, ירושלם 1906-1907 (חסרה כריכה אחורית)

Luach Eretz-Israel for 5667 1907, by Abraham Moshe Lunz, year 12, Jerusalem 1906-1907 (back cover missing)

Start Price: $25