256-2203

ספר פינסקר, ספר זכרון למלאת מאה שנה להולדת דר' יהודה ליב פינסקר, 1821-1921, ערוך בידי יוסף קלוזנר, ירושלים, תרפ"א 1921, 128 עמ' לא כרוך

Sefer Pinsker, Sefer Zikaron Lmlot Mea Shana L'Huledet Dr Yehuda Leib Pinsker 1821-1921, ed by Yossef Kloisner, Jerusalem, 5681 1921

Start Price: $40