256-2204

הענק וגנו, צייר פרלי פלציג הוצ' יזרעאל, ת"א, 1945
אוסקר וילד

The selfish giant, Hebrew translation, illustrated by Perli Pelzig, Izra-el publ. Tel-Aviv 1945Oscar Wilde

Start Price: $25