256-2206

לוח (שלמה מוסאיוב) לקביעות השנים יד קביעות לפשוטות עד סוף אלף השישית, ירושלם, תרנ"ד 1894

Luach (Shlomo Musaiev) Lekviat Hashanim, Jerusalem 5654 1894

Start Price: $25