256-2207

מאורעות א"י, טלגרמות וידיעות בציורים, נחום גוטמן, תרפ"ט 1929

Meoraot Eretz-Israel, Telegramot VeYediot Betziurim, Nachum Gutman, 1929

Start Price: $40 Sold for: $70