256-2208

בניינים דתיים של המוסלמים במדינת ישראל מבחר מאת ל.א. מאייר, י. פינקרפלד, ח.ז. הירשברג, י.ל. הכהן מימון, הוציא לאור בשביל הועדה לשמירת בנינים מוסלמים דתיים במשרד הדתות, המדפיס הממשלתי, ירושלים, תש"י 1950, דפים מצהיבים, עטיפת נייר פגומה, כתמ

Some Principal Muslim Religious buildings in Israel, by L.A. Mayer, J. Pinkerfeld, W. Hirschberg, J.L. Maimon, pul. For the Committee for the preservation of Muslim Religious buildings Ministry of Rel. Affairs, Jlm. 1950

Start Price: $30 Sold for: $30