256-2210

ספר תל אביב כרך ראשון (ויחיד) ללא המפות, שדרה פגומה
דרויאנוב

Sefer Tel Aviv, first (and only) volume, without the maps, damaged spineDroianov

Start Price: $30