256-2217

שני ספרים (קטלוגים) אודות חיתוכי העץ של יעקב שטיינהרדט: a. Leon Kolb, The Woodcuts of J.S., 1959 b. Eli Bar-On, The late Woodcuts of J.S, 1987
יעקב שטיינהרדט

Two books (catalogues) about Jakob Steinhardt's woodcuts: a. Leon Kolb, The Woodcuts of J.S., 1959 b. Eli Bar-On, The late Woodcuts of J.S, 1987Jakob Steinhardt

Start Price: $70