256-2226

שמן על בד, מערת המסתור מהרומאים של שמעון בר יוחאי, פקיעין, חתום, 30X30
פיינגרש עודד

Oil on canvas, the cave where Simeon Bar Yochai hid from the Romans, Peki'in, signed, 30x30Feingersh Oded

Start Price: $100 Sold for: $100