256-2231

שמן על בד "פיצוץ אטומי" EMC חתום (התמונה נרכשה אצל פרדי קויאט ב-1977 ), 98X131
תומרקין יגאל נ. 1933

Oil on canvas, " EMC Atomic Explosion" signed, 98X131Tumarkin Yigael b. 1933

Start Price: $4000 Sold for: $7000