256-2399

בקבוק חרס, א"י, תקופה ביזנטית המאה הרביעית עד שביעית לספירה, נדיר, שלם, גובה 31 ס"מ

Pottery bottle, Eretz Israel, Byzantine era, 4th-7th CE, rare, intact, height 31 cm

Start Price: $90 Sold for: $350