256-2447

שני ספרים אודות מטבעות ארץ ישראל א. א. רייפנברג, מטבעות היהודים, הדפסה שניה, ירושלים, תשכ"ג ב. א. קינדלר, אוצר מטבעות ארץ ישראל, מבחר מטבעות א"י מימי שיבת ציון עד חתימת המשנה, ירושלים, 1958

Two books about Eretz Israeli coins: a. A. Reifenberg, Matbeot Hayehudim, 2nd printing, Jerusalem 1963 b. A.Kindler, Otsar Matbeot Eretz-Israel, Jlm. 1958

Start Price: $60 Sold for: $85