256-2454

בית שערים, החפירות הארכיאולוגיות בשנים תשי"ג -תשי"ח, כרך שלישי, מערכות הקברים מס 12-24 מאת נתן אבגד, ירושלים, תשל"ב 1972

Beit Shearim, Hachafirot Haarchaeologiot duringthe years 1953-1958, vol 3, grave set 12-24 by Natan Avgad, 1972

Start Price: $25