256-2458

מצבות קדומות בנחל קדרון תולדותיהן וצורות בניינם, בלווית 78 תצלומים, תכניות ורישומים, ירושלים, 1954
נחמן אביגד

Matsevot Kdumot B/Nachal Kidron, with 78 photographs, plans and illustrations, Jlm, 1954Nachman Avigad

Start Price: $25 Sold for: $30