256-2459

יהודה, שמרון וגולן, סקר ארכיאולוגי בשנת תשכ"ח, ירושלים, תשל"ב 1972, 300 עמ' + לוחות (מפות טופוגרפיות)
משה כוכבי

Yehuda, Shomron and Golan, Archaeological survey of 1968, Jlm. 1972, 300 p. + plates (topographical maps)Moshe Kochavi

Start Price: $60 Sold for: $65