256-2463

שני ספרים אודות נרות חרס עתיקים א. זוסמן ורדה, נרות חרס מעוטרים מימי חורבן בית שני עד לאחר מרד בר כוכבא, מוסד ביאליק, ירושלים, 1972 ב. ישראלי יעל-אורי אבידע, נרות חרס מארץ ישראל, אוסף לואיס וכרמן ורשאו, הוצ' מוזיאון ישראל, ירושלים

Two books in Hebrew about ancient oul lamps: a. Zusman Varda, Ornamented jewish oil lamps.. , Mossad Bialik, Jlm. 1972 b.Israeli Yael-Uri Avida, Oil lamps from Eretz-Israel, the Louis and Carmen Warschaw collection, Israel Museum, Jerusalem

Start Price: $50 Sold for: $100