256-2464

בית שערים, פרשת החפירות בשנות תרצ"ו-ת"ש, כרך ראשון, מערכות הקבורה מס 1-4, מאת בנימין מזר (מייזלר), נקבי עש בודדים

Beit Shearim, Hachafirot Haarchaeologiot duringthe years 1936-1940, vol 1, grave set 1-4 by Benjamin Mazar, (few moth holes)

Start Price: $25