257-011

שני פריטים: כד חרס עם פיית איסוף הממחזרת את הנוזל, פיה רגילה ושלוש ידיות, תקופת ברזל 2, 1000-586 לפנה"ס, מצב מושלם ללא רפאות (נדיר), וכן פכית שחורה

Two artifacts: pottery jug with gathering spout which recycles the liquid, a regular spout and three handles, Iron Age II, 1000-586 BCE, perfect condition without any restoration (rare), and a black juglet

Start Price: $500 Sold for: $800