257-023

מטבע ברונזה, מרד בר כוכבא שנה ב' לחירות ישראל, 133 לספירה, צד א': עלי גפן, צד ב': "שמעון" עם עץ תמר

Bronze coin, Bar Kokhba revolt, 2nd year to the liberation of Israel, 133 CE, obverse: vine leaves, reverse: "Shimon" with a palm tree

Start Price: $400 Sold for: $850