257-025

אבן מגידת עתיקות bocca de la verita פי האמת, תקופה רומית ביזנטית, פני האל "אוקינוס" עם פה פעור, נדיר, מאות רביעית-חמישית לספירה

Bocca della Veritas (Mouth of Truth), Roman Byzantine era, face of the deity Oceanus with wide open mouth, fourth-fifth C. CE, rare

Start Price: $800 Sold for: $800