257-466

קמע ביזנטי (חלקי), עם כתובות יווניות משני הצדדים, מאות רביעית-שישית לספירה

Byzantine amulet (fragment), with Greek inscriptions on both sides, 4th-6th CE

Start Price: $50 Sold for: $85