257-505

נר שמן מתכת ששה קנים ארץ ישראל, תקופה צלבנית, 1100-1300 לספירה, קוטר 9 ס"מ

Metal oil lamp, six arms, Eretz Israel, Crusader period, 1100-1300 AD., 9 cm in diameter

Start Price: $120 Sold for: $180