258-002

מטבע 25 מיל, אלומיניום, מדינת ישראל, תש"ח 1948 "אוניפייס" על צד אחד בלבד

25 mil coin, aluminum, State of Israel 5708 1948, uniface on side only

Start Price: $40 Sold for: $425