258-007

לוט 30 מטבעות מנדט: 10 מיל (1927,1942), 5 מיל (3), 2 מיל (13), 1 מיל (12)

Lot of 30 British Mandate coins, 10 mil (1927, 1942), 5 mil (3), 2 mil (13), 1 mil (12)

Start Price: $40 Sold for: $40