258-208

אקריליק ושמן על בד, בית כנסת האר"י בצפת, 30X30
פיינגרש עודד (נ.1938 Feingersh Oded (b

Acrylic and oil on canvas, the Ha"ARI synagogue in Safed, 30x30Feingersh Oded

Start Price: $100 Sold for: $350