258-227

מגש נחושת גדול עם עבודת ריקוע על פי סיפורי התורה, במרכז תבליט המראה את משפט שלמה, מסביב תבליטים עם סיפור המבול, סיפור יוסף ועוד, קוטר 70 ס"מ

Large brass tray with hammered pictures showing stories from the Tora, in the center the judgement of Shlomo, and around it the flood, Yossef and more, diameter 70 cm

Start Price: $475 Sold for: $2100