258-328

סליחות לימים הנוראים כמנהג פולין, בעהמן, מעהרין, אונגארן, אנגליא ודענימארק, וקצת קהילת אשכנז, אלטונא, תקפ"ג 1823

Selichot Layamim Hanoraim, according to custom of Poland, Boehmen, Mehrin, Ungarn, Anglia and Denmark, Askenaz, Altona, 5583 1823

Start Price: $25